Nastavitev oblike časa [Screen Off Timer]

Ko naprave »WALKMAN« nekaj časa ne uporabljate, se zaslon izklopi. Nastavite lahko tudi čas, po preteku katerega se zaslon izklopi.
 1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Screen Off Timer] želeno nastavitev.

 • Če ne želite izklopiti zaslona: [Off]

 • Če želite izklopiti zaslon: [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], [5 Min], [30 Min]

Opomba
 • V naslednjih primerih »WALKMAN« ne izklopi zaslona.

 • Predvajanje videoposnetka ali videopoddaje.

 • Iskanje postaj FM radia, ki omogočajo sprejem, in izvajanje funkcije [Auto Preset] FM radia.

 • Prenos podatkov po povezavi USB.

 • Brisanje videoposnetka, epizode poddaje idr.

 • Naprava je priključena v računalnik. (Namesto da bi se zaslon izklopil, se bo zatemnil. Ko ga popolnoma napolnite, se bo zaslon čez nekaj časa izklopil ne glede na nastavitev [Screen Off Timer].)

 • Ustvarjanje ali obnavljanje zbirke podatkov.

 • Analiziranje skladb za funkcijo [SensMe™ Channels]. (Namesto da bi se zaslon izklopil, se bo zatemnil.)

 • Predvajanje skladbe, če je za [Display Lyrics] izbrano [On (Screen Always On)].

 • Polnjenje baterije. (Zaslon se bo zatemnil.)

 • Obdelovanje povezave Bluetooth.