Nastavitev ozadja [Wallpaper Settings]


Nastavite lahko ozadje zaslona.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Wallpaper Settings] želeno nastavitev ozadja.


Nastavitev
Opis
[Default Wallpaper]
Prikaže privzeto ozadje.
[User’s Wallpaper]
Prikaže fotografijo, ki je nastavljena za ozadje.
[User’s W.p.(dark)]
Prikaže fotografijo, ki je nastavljena za ozadje.
S to možnostjo zmanjšate svetlost fotografije, da so elementi menija ali ikone bolje vidni.

Nastavitev želene fotografije za ozadje

Najprej morate v napravi »WALKMAN« najti fotografijo, nato pa izbrati [User’s Wallpaper] ali [User’s W.p.(dark)] in fotografijo nastaviti za ozadje.
  1. V meniju Domov izberite [Photos] želeni način iskanja želeno fotografijo.

  1. Pritisnite gumb OPTION/PWR OFF, da odprete meni možnosti.

  1. Izberite [Set as Wallpaper].