Omejitev polnjenja [Battery Care]

Z načinom [Battery Care] lahko zmanjšate upad zmogljivosti zaradi polnjenja in praznjenja baterije in tako preprečite krajšanje življenjske dobe baterije.
  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Battery Care] želeno nastavitev.

Opomba
  • Če je za [Battery Care] izbrano [On], je največja vrednost polnjenja omejena na 90 %. To povzroči za približno 10 % manjšo zmogljivost baterije med polnjenji.

  • V načinu [Battery Care] prva črtica pokazatelja baterije izgine nekoliko hitreje kot običajno. Razlog za to je, da se polnjenje baterije konča, preden se ta v celoti napolni (da se podaljša življenjska doba baterije) – ne gre za okvaro.