Formatiranje pomnilnika [Format]

Vgrajeni pomnilnik naprave »WALKMAN« lahko formatirate.
Opomba
  • Vsi podatki (skladbe, videoposnetki, fotografije itd., vključno z vnaprej nameščenimi vzorčnimi podatki, programom za namestitev vdelane programske opreme in priročnikom Vodič za uporabnika) bodo izbrisani. Pred formatiranjem ne pozabite pregledati podatkov v pomnilniku in izvoziti pomembnih podatkov na trdi disk računalnika.

  • Ne zaženite postopka (formatiranja) vgrajenega pomnilnika naprave »WALKMAN« s programom Windows Raziskovalec. Če ste formatiranje že izvedli s programom Windows Raziskovalec, postopek ponovite z napravo »WALKMAN«.

  1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Reset/Format] [Format].

  1. Izberite [Yes].

Prikaže se [All data will be deleted. Proceed?].
  1. Izberite [Yes].

Ko se postopek konča, se prikaže [Memory formatted.].