Snemanje

Preostali čas snemanja ostane enak, čeprav so bile nekatere datoteke izbrisane.
 • Zaradi omejitev sistema se preostali čas snemanja morda ne bo povečal, če izbrišete le kratke datoteke.

Snemanje ni možno.
 • V vgrajenem pomnilniku ni dovolj prostora.

 • Izvozite posnete datoteke v računalnik. Zahtevani prostor je odvisen od bitne hitrosti in časa snemanja.

 • Doseženo je največje število datotek, ki jih je možno posneti. Za informacije o največjem številu posnetih datotek in map glejte [Detajli].

 • Izvozite posnete datoteke v računalnik.

 • »WALKMAN« je priključen v računalnik.

 • Izključite »WALKMAN« iz računalnika.

 • Serijska številka imena datoteke je dosegla 999.

 • Med povezavo Bluetooth snemanje zvoka ni na voljo.

 • Prekinite povezavo Bluetooth.

Vsota preteklega in preostalega časa snemanja ni enaka najdaljšemu času snemanja.
 • Zaradi omejitev sistema se preostali čas snemanja na začetku snemanja lahko skrajša za nekaj sekund.

Posnetih datotek ni možno izbrisati.
 • Datoteka ali mapa, ki je ni možno izbrisati, je v računalniku nastavljena [Samo za branje].

 • Izbrišite podatke s programom Windows Raziskovalec.

 • Baterija je skoraj prazna ali prazna.

Vse datoteke so izbrisane, mapa pa ni izbrisana.
 • V mapi so poleg posnetih datotek tudi druge datoteke.

 • Mapo odprite v programu Windows Raziskovalec in izbrišite vse datoteke, razen tistih, ki ste jih posneli z napravo »WALKMAN«.