Drugo

Ob pritisku gumbov naprave »WALKMAN« ni zvočnih signalov.
 • Za [Beep Settings] je izbrano [Off].

 • Za [Beep Settings] izberite [On] [Detajli].

 • V naslednjih primerih se pisk ne bo predvajal.

 • Ko je naprrava priključena v priklopno postajo (ni priloženo) ali drugo napravo.

 • Med vzpostavljeno povezavo Bluetooth.

»WALKMAN« se segreje.
 • »WALKMAN« se lahko segreje med polnjenjem baterije ali neposredno po polnjenju. »WALKMAN« se lahko segreje tudi med prenašanjem velike količine podatkov. To je normalno, zato naj vas ne skrbi. »WALKMAN« za nekaj časa odložite, da se ohladi.

Datum in čas sta se ponastavila.
 • Če ste »WALKMAN« nekaj časa pustili z izrabljeno baterijo, sta se datum in čas morda ponastavila. To ni napaka. Napolnite baterijo, da se na zaslonu prikaže , nato znova nastavite datum in čas [Detajli].

Ko vključim ali izključim slušalke, slišim šum.
 • Snemite slušalke, ko jih vključite ali izključite. Če slušalke vključite ali izključite med predvajanjem skladbe, boste v slušalkah morda zaslišali šum. To ni napaka.

Zvočnih poddaj ali zvočnih posnetkov ni mogoče dodati na seznam zaznamkov.
 • Na seznam zaznamkov lahko dodate le prenesene skladbe, ne morete pa dodati zvočnih poddaj ali zvočnih posnetkov.

Alarm se ne sproži.
 • Za [Alarm On/Off] je izbrano [Off].

 • V naslednjih primerih se alarm ne bo sprožil.

 • Med obdelovanjem povezave Bluetooth (tudi če v območju informacij utripa ikona za alarm).

 • Snemanje zvoka (tudi če v območju informacij utripa ikona za alarm).

 • Naprava je priključena v računalnik.

Alarm se sproži ob poznejšem času
 • V naslednjih situacijah bo alarm počakal, da se postopek konča.

 • Brisanje podatkov.

 • Formatiranje pomnilnika.

Merilnik časa za dremež ne deluje.
 • V naslednjih primerih se merilnik časa za dremež ne bo sprožil.

 • Obdelovanje povezave Bluetooth.

 • Snemanje zvoka.

 • Naprava je priključena v računalnik.

 • Uporaba funkcije [Auto Preset] FM radia.

 • Analiziranje skladb za »SensMe™ Channels«.

 • Sprožitev alarma.

 • Brisanje podatkov.

 • V naslednjih primerih se bo merilnik časa za dremež izklopil.

 • Preklop v stanje pripravljenosti.

 • Priključitev naprave »WALKMAN« v računalnik.

Merilnik časa za dremež se sproži ob poznejšem času.
 • V naslednjih situacijah bo časovnik dremeža počakal, da se postopek konča.

 • Formatiranje pomnilnika.

Alarm namesto izbrane skladbe uporablja prednastavljeni zvok alarma.
 • Izbrisali ste skladbo, ki je bila izbrana kot skladba alarma.

 • Izberite drugo skladbo za alarm in za [Alarm Sound Settings] izberite [Alarm Song] [Detajli].

Hitrosti predvajanja ni mogoče prilagoditi.
 • Hitrosti predvajanja ni možno prilagoditi, ko uporabljate funkcijo karaoke.

 • Za [Karaoke/Language Study] izberite [Off] ali [Language Study] [Detajli].

Vokala skladbe ni mogoče utišati.
 • Učinek utišanja vokala je pri skladbah različen. Pri nekaterih skladbah je utišanje vokala komaj slišno.