Opozorilo

Upoštevajte naslednje opise pri uporabi naprave »WALKMAN«. Upoštevajte spodnja navodila.
  • Pazite, da ne povzročite kratkega stika med napajalnimi priključki naprave »WALKMAN« s kovinskimi predmeti.

  • V »WALKMAN« ne zlivajte vode in ne vtikajte tujkov. To lahko povzroči požar ali električni udar.
    Če se to zgodi, takoj izklopite »WALKMAN«, izključite USB kabel iz naprave »WALKMAN« in se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony.

  • Naprave »WALKMAN« ne odvrzite v ogenj.

  • Naprave »WALKMAN« ne razstavite in ne spreminjajte. To lahko povzroči električni udar. Če želite zamenjati baterijo, servisirati ali popraviti izdelek, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony.

  • Na »WALKMAN« ne polagajte težkih predmetov in naprave »WALKMAN« ne izpostavljajte močnim udarcem. To lahko povzroči okvaro ali poškodbo.