Posodobitev strojne programske opreme naprave »WALKMAN«

Strojno programsko opremo naprave »WALKMAN« lahko posodobite. Z namestitvijo najnovejše strojne programske opreme lahko v napravo »WALKMAN« dodate nove funkcije. Za podrobnosti o najnovejši strojni programski opremi in namestitvi obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom [Detajli].
  1. Posodobitveni program prenesite z interneta v računalnik.

  1. »WALKMAN« priključite v računalnik, nato zaženite posodobitveni program.

  1. Upoštevajte navodila na zaslonu in posodobite strojno programsko opremo naprave »WALKMAN«.

Posodobitev strojne programske opreme je končana.
Namig
  • Za podrobnosti o različici naprave »WALKMAN« glejte [Detajli].