Opladning af batteri


Batteriet i din "WALKMAN" oplades, mens din "WALKMAN" er sluttet til en tændt computer ved hjælp af USB-kablet (følger med NWZ-S763/S764/S765) eller mikro-USB-kablet og opladningskablet (følger med NWZ-S763BT/S764BT). Se [Detaljer] for detaljer om, hvordan mikro-USB-kablet og opladningskablet tilsluttes.
Opladningen er udført, når ikonet for resterende batteriniveau i øverste højre hjørne af skærmen viser . (Opladningstiden er ca. 3 timer).
Første gang du bruger din "WALKMAN", skal den lades helt op (indtil ikonet for resterende batteriniveau på skærmen viser ) – dette gælder også, hvis det er lang tid siden, du sidst har brugt din "WALKMAN".
Tip
  • Hvis du bruger tilstanden [Battery Care], forkortes brugstiden, men du kan øge batteriets holdbarhed [Detaljer].

Bemærkning
  • Skærmen slukker, når opladning er udført.

Om indikatoren for resterende batteriniveau

Indikatoren for resterende batteriniveau, der vises i området med oplysninger, viser hvor meget strøm, der er på batteriet.
Oplad batteriet, når batteriindikatoren blinker. Se [Detaljer] for yderligere oplysninger om batteriets brugstid.

Bemærkninger om opladning af batteriet

  • Hvis du lader din "WALKMAN" op, når den ikke har været brugt længe, er det ikke sikkert, at computeren kan genkende den, eller at der vises noget på skærmen. Oplad din "WALKMAN" i ca. 5 minutter, hvorefter den bør fungere normalt igen.

  • Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 °C til 35 °C. Hvis du forsøger at lade batteriet op ved en temperatur, der ligger uden for dette område, vises ikonet muligvis, og batteriet lades ikke op.

  • Batteriet kan genoplades ca. 500 gange, før det skal udskiftes med et helt nyt batteri. Antallet af genopladninger afhænger af de forhold, som din "WALKMAN" bruges under.

  • Knapperne på din "WALKMAN" kan ikke bruges, når den er sluttet til en computer.

  • Oplad batteriet mindst en gang hvert halve år eller hvert år for at reducere forringelse af batteriet.

  • Du må ikke lade din "WALKMAN" være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der kører på batteri, da din "WALKMAN" kan aflade computerens batteri.

  • Computeren må ikke tændes, genstartes, vækkes fra slumretilstand eller lukkes ned, mens din "WALKMAN" er tilsluttet.

  • Din "WALKMAN" kan blive varm, mens den lades op. Dette er ikke en fejl.

Lignende emner