Liste over indhold

Klargøring af afspilleren

Sådan bruges softwaren

Sådan bruges Bluetooth-hovedtelefonerne

Musik

"SensMe™ Channels"

"Music Unlimited"

Videoer/ podcasts/ fotos

FM-radio

Lav/ afspil lydoptagelser

Bluetooth

Timer

Indstillinger

Fejlfinding

Vigtige oplysninger

Specifikationer