Forlængelse af batteriets brugstid


Du kan spare på batteriet og forlænge brugstiden mellem opladningerne ved at justere indstillingerne eller administrere strømstyringen korrekt.

Sluk manuelt for din "WALKMAN"

Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den nede, skifter din "WALKMAN" til standby, og skærmen slukkes for at spare på batteriet.

Indstilles for at forlænge batteriets brugstid

  • Indstil som anført nedenfor, så skærmen er slukket så meget som muligt under musikafspilning.

  • Indstil [Screen Off Timer] til [15 Sec] (den korteste ventetid).

  • Indstil [Display Lyrics] til andet end [On (Screen Always On)].

  • Indstil [Karaoke/Language Study] til andet end [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • Reducer brugen af Bluetooth-funktioner, og brug hovedtelefoner med kabel.

  • Reducer indstillingsværdien [Brightness].

  • Indstil [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo], [Dynamic Normalizer] og [DPC (Speed Control)] til [None] eller [Off].

Se [Detaljer] for detaljer om den effekt indstillingsændringer, standardindstillinger og betingelser for måling af batteriets brugstid har.

Juster dataformat og bithastighed

Spilletiden varierer, da brugstiden kan påvirkes af formatet og bithastigheden af de forskellige musiknumre, videoer eller fotos.
Se [Detaljer] for yderligere oplysninger om opladnings- og brugstider.
Lignende emner