Indstilling af de aktuelle tidsoplysninger [Set Date-Time]

Du kan indstille dato og klokkeslæt.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Set Date-Time].

  1. Tryk på knapperne / for at vælge år, og tryk derefter på knapperne / for at ændre værdien.

  1. Udfør trin 2, og juster indstillingerne for måned, dato, timer og minutter, og tryk så på knappen for at bekræfte.

Tip
  • Du kan vælge mellem følgende datoformater: [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] eller [DD/MM/YYYY] [Detaljer]. Du kan også vælge tidsformatet [12-hour] eller [24-hour] [Detaljer].

Bemærkning
  • Du mister muligvis indstillingerne for dato og klokkeslæt, hvis batteriet løber tør for strøm, fordi din "WALKMAN" f.eks. ikke er blevet brugt i lang tid, og "-" vises i stedet for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

  • Uret kan vinde eller miste op til 60 sekunder pr. måned.

Lignende emner