Dele og knapper

 1. Knappen BACK/HOME [Detaljer]

Tryk på denne knap for at gå et niveau op på en liste eller vende tilbage til en tidligere menu.
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede for at åbne menuen Home.
 1. 5-vejsknap (*1) [Detaljer]

Tryk på knappen for at starte afspilning eller navigere gennem skærmmenuerne på din "WALKMAN".
(*1) Det er en blindfingermarkeringsknap. Brug den som hjælp til betjening.
 1. Stik til hovedtelefon

Skub hovedtelefonernes stik ind, indtil det klikker på plads. Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes korrekt, kommer der muligvis ingen lyd fra hovedtelefonerne.
 1. WM-PORT-stik

Til tilslutning af USB-kablet (medfølger) eller eksternt udstyr (medfølger ikke).
 1. Skærm

 1. Bluetooth -indikator [Detaljer]

Angiver status på Bluetooth-funktionen.

 1. Knappen VOL + (*1)/–

Tryk på knappen for at justere lydstyrken.
(*1) Det er en blindfingermarkeringsknap. Brug den som hjælp til betjening.
 1. Knappen OPTION/PWR OFF [Detaljer]

Tryk på denne knap for at åbne indstillingsmenuen.
Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den nede, slukkes skærmen, og din "WALKMAN" skifter til standby [Detaljer].
 1. Knappen HOLD

Du kan beskytte din "WALKMAN" mod utilsigtet betjening under transport ved at bruge knappen HOLD. Når du skubber knappen HOLD i pilens retning , deaktiveres alle knapper.
 1. Hul til strop

Herigennem føres en rem (medfølger ikke).
 1. Mikrofon [Detaljer]

Bruges til at optage lyd.
 1. RESET -knap [Detaljer]

Tryk på knappen RESET med en lille nål osv. for at nulstille din "WALKMAN".

Bemærkning vedrørende Bluetooth-antennen

Du må ikke dække Bluetooth-antennen til med hænderne osv. under Bluetooth-kommunikation. Bluetooth-kommunikationen kan blive afbrudt. Se [Detaljer] for detaljer om Bluetooth.
 1. Bluetooth-antenne