Sådan bruges menuen Home

Menuen Home er udgangsposition for alle handlinger, f.eks. søgning efter musiknumre, ændring af indstillinger osv.
Du kan åbne menuen Home ved at trykke på knappen BACK/HOME på din "WALKMAN" og holde den nede.
  1. Knappen BACK/HOME

  1. 5-vejsknap


Menuen Home gør det muligt at vælge et element på skærmen med 5-vejsknappen.
  • Knappen ///: Bruges til at vælge et element.

  • Knappen : Bruges til at bekræfte et element.


I denne vejledning beskrives betjening fra menuen Home som følger.
Eksempel:
Menuen Home: Vælg [Music] [Album] det ønskede album det ønskede musiknummer.
  1. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede.

  1. Tryk på knappen /// for at vælge [Music], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

  1. Tryk på knappen /// for at vælge [Album], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

  1. Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

  1. Tryk på knappen /// for at vælge et musiknummer, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

Sådan vendes tilbage til menuen Home under betjening

Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede.

Sådan skiftes til den forrige skærm under betjening

Tryk på knappen BACK/HOME.
Lignende emner