Sådan bruges indstillingsmenuen

Elementerne i indstillingsmenuen afhænger af den valgte funktion og gør det muligt at ændre indstillinger for hvert element.
Du kan åbne indstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF igen for at afslutte indstillingsmenuen.
  1. Knappen OPTION/PWR OFF

  1. 5-vejsknap


Indstillingsmenuen gør det muligt at vælge et element på skærmen med 5-vejsknappen.
  • Knapperne /: Bruges til at vælge en menu blandt menuen (indstilling), menuen, (søg) og menuen [To Playback Screen]. (*1)

  • Knapperne /: Bruges til at vælge et menuelement.

  • Knappen : Bruges til at bekræfte et element.

(*1) Ikonet for (søge)menu eller [To Playback Screen] vises muligvis ikke afhængigt af skærmen.
Eksempel: Udfør følgende handlinger for at indstille indstillingen [Play Mode] til [Shuffle]:
  1. Gå til musikafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.

  1. Tryk på knappen /// for at vælge [Play Mode], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

  1. Tryk på knappen /// for at vælge [Shuffle], og tryk derefter på knappen for at bekræfte.

Lignende emner