Overførsel af indhold med Windows Stifinder

Du kan overføre dataene direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på computeren.
Tip
 • Nogle WMV-filer kan kun afspilles, når de overføres med Windows Media Player.

 1. Tilslut din "WALKMAN" og din computer ved hjælp af USB-kablet (medfølger) med symbolet opad.

 1. Klik på [Start] – [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media], og vælg derefter mappen [MUSIC], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [DCIM] eller [PODCASTS].

Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
 1. Træk eller slip filerne eller mapperne () til mappen [MUSIC], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [DCIM] eller [PODCASTS] () eller til en af deres undermapper.

 • Musikfiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [MUSIC] eller til en af dens undermapper.

 • Videofiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [VIDEO] eller til en af dens undermapper.

 • Fotofiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [PICTURE], [PICTURES] eller [DCIM] eller til en af dens undermapper.

 • Podcast-mapper og episodefiler: Træk og slip podcast-mapperne til mappen [PODCASTS] og episodefiler til podcast-mapperne.

Om datahierarki

Træk og slip filer eller mapper til den rigtige mappe som vist i følgende illustration.
Din "WALKMAN" kan afspille musiknumre/videoer/fotos i niveau 1 til 8 fra hver mappe, og den kan afspille podcast-episoder i niveau 2 i mappen [PODCASTS] .
Bemærkning
 • Følgende mapper kan ikke navngives eller slettes: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD], [RECEIVED] og [VOICE].

 • Du må ikke ændre navne på mapper eller filer, der ligger direkte under mappen [MP_ROOT] eller [MPE_ROOT]. Hvis du gør dette, vises de ikke på din "WALKMAN".

 • Hvis filerne ikke kan afspilles på din "WALKMAN", er de muligvis beskyttet af ophavsret.

Lignende emner