Bemærkninger vedrørende opladning af batteriet (kun NWZ-S763BT/S764BT)

  • Hvis Bluetooth-hovedtelefonerne ikke er blevet brugt i lang tid, blinker indikatoren (rød) muligvis, når du tilslutter mikro-USB-kablet (medfølger) for at oplade Bluetooth-hovedtelefonerne. Hvis det er tilfældet, må du ikke fjerne mikro-USB-kablet fra Bluetooth-hovedtelefonerne. Vent, indtil indikatoren (rød) lyser.

  • Hvis du prøver at oplade batteriet, mens Bluetooth-hovedtelefonerne er tændte, slukker de automatisk. Du kan ikke tænde for Bluetooth-hovedtelefonerne, mens de oplades.

  • Du kan også oplade Bluetooth-hovedtelefonerne ved hjælp af vekselstrømsadapteren (medfølger ikke). For detaljer om tilgængelige adaptere henvises til kundesupportwebstedet [Detaljer].

  • Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 °C til 35 °C. Hvis du prøver at oplade batteriet ved en omgivelsestemperatur uden for dette område, slukker indikatoren (rød) muligvis, selvom opladningen ikke er færdig.

  • Hvis computeren skifter til dvale, mens den er sluttet til Bluetooth-hovedtelefonerne, gennemføres opladningen ikke ordentligt. Kontroller computerens indstilling før opladning. Indikatoren (rød) slukker automatisk, selvom computeren skifter til dvale. Oplad Bluetooth-hovedtelefonerne igen i dette tilfælde.

  • Brug kun det medfølgende mikro-USB-kabel, og tilslut direkte til en computer. Opladning gennemføres ikke ordentligt ved en indirekte tilslutning, såsom via en USB-hub.