Dele og knapper (kun NWZ-S763BT/S764BT)

 1. Hovedtelefoner

 1. Drejeknap (/)

 1. Bluetooth-antenne

 1. /POWER knap

 1. Indikator (blå) (rød)

Angiver kommunikationsstatus (blå) eller strømstatus (rød).
 1. USB-stik

 1. VOL +/– knap

 1. RESET knap

 1. Klips

Sådan betjenes Bluetooth-hovedtelefonerne


Funktion
Handling
Tænd/sluk
Tryk på /POWER knappen i ca. 2 sekunder. Ved opstart blinker indikatoren, og der høres et bip.
Afspil/pause
Tryk på knappen /POWER.
Udfør parring
Tryk på /POWER knappen i ca. 7 sekunder.
Find starten af det forrige eller aktuelle musiknummer/find starten af det næste musiknummer
Drej drejeknappen mod /.
Spol tilbage/spol fremad
Drej drejeknappen og hold dem ved /.
Skru op/ned for lyden
Tryk på VOL +/- knappen.
Skru op/ned for lyden kontinuerligt
Tryk på VOL +/- knappen, og hold den nede.


Tip
 • Hvis Bluetooth-hovedtelefonerne ikke fungerer som forventet, skal du trykke på knappen RESET med en lille nål osv. Nulstillingen sletter ikke parringsinformationerne. Du kan tilslutte Bluetooth-hovedtelefonerne med din "WALKMAN" via Bluetooth uden parring.

Bemærkning
 • Bluetooth-hovedtelefonerne (medfølger) er ikke vandtætte eller stænktætte.

 • Hvis Bluetooth-hovedtelefonerne udsættes for vand eller sved, kan de interne dele ruste, hvilket kan medføre, at Bluetooth-hovedtelefonerne svigter.

 • Undgå, at Bluetooth-hovedtelefonerne bliver våde, og brug dem ikke i fugtige omgivelser.

 • Rør ikke ved knapperne eller USB-stikket med våde hænder.

 • Brug en tør klud til at tørre fugt eller sved af Bluetooth-hovedtelefonerne efter brug og før du tilslutter til din computer eller oplader.

 • Du må ikke dække Bluetooth-antennen til med hænderne osv. under Bluetooth-kommunikation. Bluetooth-kommunikationen kan blive afbrudt.