Gennemse og brug musikskærmen

Musikafspilningsskærm

  1. Område med oplysninger

  1. Aktuelt musiknummer/totalt antal musiknumre, som afspilles (*1)

  1. Forløbet spilletid/samlet spilletid (*1) (*2)

  1. Afspilningsstatus (*1) (*2)

  1. Ikoner for Play Mode [Detaljer], Playback Range [Detaljer], Equalizer [Detaljer], VPT (Surround) [Detaljer], A-B gentag [Detaljer], Display Lyrics [Detaljer] (*1)

  1. Navn på musiknummer

  1. Navn på kunstner

  1. Albumtitel

(*1) Disse elementer forsvinder efter noget tid.
(*2) Under afspilning af musiknumre med variabel bithastighed (VBR), kan visningen af forløbet tid og afspilningsstatussen være ustabile og unøjagtige.

Funktioner på musikafspilningsskærmen


Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause () (*1)
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/
spol tilbage ()
Tryk på knappen /, og hold den nede.
Find starten af det forrige (eller aktuelle) musiknummer ()/
find starten af det næste musiknummer ()
Tryk på knappen /.
Gennemse albumcover for at vælge et album (*2)
Tryk på knappen /.
Tilføj et musiknummer til en bogmærkeliste
Tryk på knappen , og hold den nede.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.

(*1) Under pause: Hvis din "WALKMAN" ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
(*2) Du kan kun gennemse albumcover, når [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Off] [Detaljer].

Skærm med musikliste

Følgende er eksempler på skærme med musiklister. Når indekset vises, kan du flytte markøren ved at trykke på knappen /.

Skærm med liste over musiknumre

  1. Indeks

Begyndelsesbogstaverne på musiknumre og album osv., navne i listeafsnittet vises.

Skærm med liste over album

Tip
  • Du kan ændre visningsformatet for albumlisten, så kun omslaget vises [Detaljer].

Lignende emner