Søgning efter musiknumre

Med (søg) på musikafspilningsskærmen eller listeskærmen kan du vælge det ønskede musiknummer.
  1. Gå til musikafspilningsskærmen eller listeskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.

  1. Vælg (søg) den ønskede søgemetode det ønskede musiknummer.

Tip
  • Hvis navnet på en kunstner starter med "The", ignoreres dette ord, når listen sorteres.

  • Listerne [All Songs], [Album], [Artist] og [Genre] vises i alfanumerisk rækkefølge. [Release Year] listen vises i omvendt kronologisk rækkefølge. [Voice Recording] listen vises i omvendt kronologisk rækkefølge, og filer vises i kronologisk rækkefølge. I [Folder] listen vises mapperne i alfabetisk rækkefølge, og derefter vises filerne i alfabetisk rækkefølge. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

  • Du kan søge efter musiknumre blandt [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Release Year], [Playlists], [Bookmark], [Folder], [Voice Recording] eller [Received Songs].

Lignende emner