Gennemse omslag for at vælge et album (rulle gennem album)

På musikafspilningsskærmen kan du rulle op og ned gennem omslagene og vælge album.
  1. Tryk på knappen / på musikafspilningsskærmen.

  1. Tryk på knappen / for at gennemse albumcover.

  1. Cover

  1. Vælg omslaget på det ønskede album, og tryk så på knappen .

Sådan annulleres funktionen gennemse

Tryk på knappen BACK/HOME.
Tip
  • Der vises kun om omslaget, hvis de pågældende oplysninger er tilgængelige. Du kan indstille omslag ved hjælp af Media Go eller en anden overførselssoftware. Flere oplysninger om betjening findes i Hjælp i softwaren eller hos softwareproducenten.

Bemærkning
  • Du kan kun bruge funktionen rulle gennem album, hvis [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Off] [Detaljer].