Sådan ændres rækkefølgen på musiknumre i en bogmærkeliste

Rækkefølgen på musiknumre i en bogmærkeliste kan ændres.
  1. Menuen Home: Vælg [Music] [Bookmark] den ønskede bogmærkeliste.

  1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Edit Song Order].

  1. Tryk på knappen / for at vælge et musiknummer, og tryk derefter på knappen .

En dobbeltpil vises til venstre for det valgte musiknummer.
  1. Tryk på knappen / for at flytte et musiknummer til den ønskede placering.

  1. Tryk på knappen for at ordne placeringen for musiknummeret.

  1. Gentag trin 4 til 6 for at omorganisere alle de musiknumre, du vil.

  1. Tryk på knappen BACK/HOME, når du er færdig, så du kommer tilbage til skærmen med bogmærkelisten.

Lignende emner