Sådan bruges karaokefunktionen

Sådan aktiveres karaokefunktionen

  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Karaoke/Language Study] den ønskede type indstilling.


Type
Beskrivelse
[Off]
Deaktiverer funktionen karaoke og sproglærdom.
[Language Study]
Aktiverer funktionen sproglærdom [Detaljer].
[Maximum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunktionen. Musiknummerets vokallyd undertrykkes så meget som muligt.
[Minimum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunktionen. Musiknummerets vokallyd undertrykkes, men kan dog stadig høres.

Bemærkning
  • Hvis [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], fungerer knappen / til ændring af musiknummerets toneart, og du vil ikke kunne bruge funktionen rulle gennem album. Funktionen [Screen Off Timer] starter heller ikke [Detaljer].

  • Funktionen DPC (Digital Pitch Control) [Detaljer] deaktiveres, hvis [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • Funktionen VPT (surround) [Detaljer] er deaktiveret, når [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • Effekten af vokalundertrykkelse varierer blandt musiknumre. Afhængigt af musiknumret undertrykkes vokalen muligvis ikke ret meget.

  • Når [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], vises sangteksterne for musiknummeret, som aktuelt afspilles, som har en LRC-fil uanset indstillingen for sangtekster [Detaljer].

  • Når [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], kan lyden være forvrænget, eller der kan opstå støj afhængigt af musiknumrene. Musiknumre over 128 kbps bør indeholde mindre forvrængning og støj. Importer musik over 128 kbps fra cd'er osv. til din computer, og overfør til din "WALKMAN" igen.

Funktioner, mens tilstanden aktiveres

Du kan ændre et musiknummers toneart, så det bliver nemmere at synge.
  1. Brug knapperne / under afspilning for at øge/sænke tonearten.

Bemærkning
  • Når musiknummeret er færdigt, vender tonearten tilbage til normal, og næste musiknummer afspilles med den originale toneart.

Lignende emner