Brug af funktionen sproglærdom

Aktivering af sproglærdom for musik

 1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Karaoke/Language Study] den ønskede type indstilling.


Type
Beskrivelse
[Off]
Deaktiverer funktionen karaoke og sproglærdom.
[Language Study]
Aktiverer funktionen sproglærdom, så du kan bruge funktionen [Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning.
[Maximum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunktionen [Detaljer].
[Minimum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunktionen [Detaljer].

Bemærkning
 • Hvis [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Language Study], fungerer knapperne / som funktionen sproglærdom, og du vil ikke kunne bruge funktionen rulle gennem album [Detaljer].

Aktivering af sproglærdom for lydpodcast

 1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Podcast Settings] [Podcast Language Study] den ønskede type indstilling.


Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer [Podcast Language Study], så du kan bruge funktionen [Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning.
[Off]
Deaktiverer [Podcast Language Study].

Funktioner, mens funktionen sproglærdom aktiveres

For at spole lidt tilbage [Quick Replay]

Du kan spole ca. 3 sekunder tilbage for at lytte til en del af en lydfil igen.
 1. Tryk på knappen under afspilning på afspilningsskærmen.

Tip
 • Når punkt A (startpunkt for A-B-gentaget afspilning) er indstillet, vender afspilning tilbage til punkt A, hvis du trykker på knappen inden for 3 sekunder fra punkt A.

For at indstille et bestemt afsnit flere gange (A-B-gentaget afspilning)

Du kan indstille et bestemt afsnit (fra punkt A til punkt B) på en lydfil og afspille dette afsnit flere gange.
 1. Betjeningsvejledning

 1. Afsnit A-B

 1. Punkt B

 1. Punkt A

 1. Tryk på knappen for at bestemme startpunktet for A-B-gentaget afspilning.

 1. Tryk på knappen for at bestemme slutpunktet for A-B-gentaget afspilning.

Bemærkning
 • Der skal være et interval på mindst 1 sekund mellem punkt A og B. Hvis du trykker på knappen inden for 1 sekund fra punkt A, kan du ikke indstille punkt B.

 • Hvis punkt B (slutpunkt for A-B-gentaget afspilning) ikke er indstillet, afspilles afsnittet fra punkt A til slutningen af lydfilen flere gange.

Funktioner under A-B-gentaget afspilning

Under A-B-gentaget afspilning kan du sætte afspilningen på pause, genoptage afspilning, spole hurtigt frem, spole hurtigt tilbage og [Quick Replay], som du plejer [Detaljer]. Derudover kan du bruge følgende funktioner.

Funktion
Handling
Vend tilbage til punkt A
Tryk på knappen .
Fortsæt til punkt B og afslut A-B-gentaget afspilning
Tryk på knappen .
Afslut A-B-gentaget afspilning
Tryk på knappen .

Lignende emner