Brug af musikindstillingsmenu


Du kan åbne musikindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF på skærmen med musiklisten eller på musikafspilningsskærmen. Tryk derefter på knapperne / for at skifte til indstillingsmenuen. Flere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på [Detaljer].
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen åbnes fra. Flere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne sider.

Indstillinger, der vises på skærmen med albumlisten

Indstillinger, der vises på musikafspilningsskærmen

  • [Delete This Song] (et modtaget musiknummer) [Detaljer]

Indstillinger, der vises på skærmen med musiklisten

Indstillinger, der vises på skærmen [Bookmark]

Visning af skærm med detaljerede oplysninger [Detailed Information]

  1. Gå til musikafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at åbne indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Detailed Information].