Afspilning af musiknumre med "SensMe™ Channels"

Du kan afspille musiknumre, så de passer til dit humør, din aktivitet eller tidspunktet på dagen osv. ved at vælge en bestemt kanal.
 1. Menuen Home: Vælg [SensMe™ Channels].

 1. Tryk på knappen / for at vælge den ønskede kanal.

Tip
 • Hvis du ændrer kanaler, afspilles analyserede musiknumre med [Updating Channels] fra ca. 45 sekunder inde i musiknummeret. Og, hvis et musiknumre er kortere end 90 sekunder, starter afspilningen rundt regnet fra midten af musiknummeret.

 • Musiknumre afspilles i vilkårlig rækkefølge. Hver gang du vælger en kanal, varierer afspilningsrækkefølgen.

 • Hvis du overfører musiknumre med Media Go, afspilles musiknumre fra det mest melodiske og rytmiske afsnit.

Bemærkning
 • Afhængigt af filformatet kan nogle musiknumre ikke analyseres af 12 TONE ANALYSIS i Media Go. For disse filer skal du udføre [Updating Channels] fra indstillingsmenuen [Detaljer].

 • Du kan ikke afspille optagede stemmefiler eller podcast-episoder med "SensMe™ Channels".

 • Ifølge analysen kan et musiknummer vælges af flere kanaler eller slet ikke blive valgt. Alle musiknumre kan dog afspilles med kanalen [Shuffle All].

 • Hver gang du udfører [Updating Channels], kan analyseresultatet variere.

Liste over kanaler


Kanal
Beskrivelse
[Morning]
Afspiller musik på forskellige tidspunkter af dagen.
[Daytime]
[Evening]
[Night]
[Midnight]
[Shuffle All]
Afspiller musiknumre i vilkårlig rækkefølge.
[Energetic]
Afspiller musik i højt tempo og med meget energi.
[Relax]
Afspiller rolig og afslappende musik.
[Upbeat]
Afspiller lystig og opløftende musik.
[Mellow]
Afspiller blød musik i langsomt tempo.
[Lounge]
Afspiller jazz og "easy listening"-musik.
[Emotional]
Afspiller ballader.
[Dance]
Afspiller rytmisk, rap- og R & B-musik.
[Extreme]
Afspiller høj og effektfuld musik.

Bemærkning
 • Kanaler, som ikke indeholder musiknumre, vises ikke i listen.

 • Hvis du vil høre [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] eller [Midnight] ifølge tidstabellen, skal du indstille [Set Date-Time] [Detaljer]. Hvis [Set Date-Time] ikke indstilles, vælges [Morning].

 • Mens du afspiller en tidsbaseret kanal, skifter kanalen ikke til den næste tidsbaserede kanal, selvom det indstillede tidspunkt er passeret. Hvis du vil høre den næste tidsbaserede kanal, skal du skifte til en anden kanal og gå tilbage.

 • Hvis der ikke er nogen musiknumre for [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] eller [Midnight], afspilles alle musiknumre i vilkårlig rækkefølge for de kanaler.