Analyse af musiknumre på din "WALKMAN"

Hvis du har overført musiknumre på anden vis end med Media Go, og du gerne vil høre dem med "SensMe™ Channels", skal du analysere dem på din "WALKMAN".
  1. Menuen Home: Vælg [SensMe™ Channels].

  1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Updating Channels].

Din "WALKMAN" begynder at analysere musiknumre.

Sådan stoppes analysen

Tryk på knappen BACK/HOME for at stoppe analysen. Alle musiknumre, som er analyseret til det punkt, hvor du stoppede analysen, kan afspilles med "SensMe™ Channels".
Bemærkning
  • Din "WALKMAN" analyserer alle musiknumre på en gang. Du kan ikke analysere musiknumre individuelt.

  • Analyseresultatet kan variere mellem din "WALKMAN", softwaren og andre enheder.

  • Hvis alarmen udløses [Detaljer] under analysen, stoppes analyseprocessen. Musiknumre, som er analyseret til det punkt, hvor alarmen blev udløst, kan afspilles med "SensMe™ Channels".