Brug af "SensMe™ Channels"-indstillingsmenu


Du kan åbne en indstillingsmenu for "SensMe™ Channels" ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF på skærmen "SensMe™ Channels". Flere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på [Detaljer].
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen åbnes fra. Flere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne sider.

Indstillinger, der vises på skærmen "SensMe™ Channels"