Lytte til "Channels"

Musiknumre i "Channels" kan kategoriseres efter genre, SensMe™, periode osv.
 1. Menuen Home: Vælg [Music Unlimited].

 1. Vælg [Channels].

Skærmbilledet [Channels] vises.
 1. Kanalnavn

 1. Kategorinavn

 1. Vælg den ønskede kanal.

Musiknumre i den valgte kanal afspilles.
 1. Forløbet spilletid

 1. Samlet spilletid

 1. Spornavn

 1. Navn på kunstner

 1. Albumnavn

Tip
 • Du kan føje dit personlige indtryk til "Channels" ved at markere musiknumre med [Like] eller [Dislike], mens du lytter. For detaljer henvises til "Om [Like]/[Dislike]" [Detaljer].

 • Du kan springe til næste musiknummer.

Bemærkning
 • Du kan ikke søge efter et bestemt musiknummer.

 • Hvis en kanal indeholder overførselsfejl, vises en fejlmeddelelse og , og kanalen kan ikke afspilles. Synkroniser kanalen igen.

Tilgængelige funktioner på "Channels"-afspilningsskærmen


Funktion
Handling
Afspil ()/pause ()
Tryk på knappen .
Spring til næste musiknummer (*1)
Tryk på knappen .

(*1) Du kan ikke springe til forrige musiknummer.

Om punkter i "Channels"-indstillingsmenuen

Du kan vælge blandt følgende punkter i indstillingsmenuen. Flere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på [Detaljer].

Om [Like]/[Dislike]

Mens du lytter til "Channels", kan du markere et musiknummer med [Like] eller [Dislike] i overensstemmelse med dine indtryk. Det påvirker både "Channels" og "Favorites Channel".
Bemærkning
 • Denne funktion fungerer ikke ved "Favorites Channel".

Tip
 • [Like]/[Dislike]-oplysninger påvirker og gør "Channels" personlige næste gang, der synkroniseres med programmet Music Unlimited Transfer.

Om "Favorites Channel"

Musiknumre i "Favorites Channel" organiseres efter musiknumre, som er markeret med [Like] (inklusive musiknumre, som er markeret af en anden enhed).
Bemærkning
 • Musiknumre i "Favorites Channel" kan ikke markeres med [Like]/[Dislike].