Gennemse og brug videoskærmen

Din "WALKMAN" afspiller videoer i landskabsretning.
  1. Område med oplysninger

  1. Samlet spilletid

  1. Afspilningsstatus

  1. Forløbet spilletid

Disse indikationer forsvinder efter noget tid.

Funktioner på videoafspilningsskærmen

Mens din "WALKMAN" afspiller en video i landskabsretning, bytter knapperne / og knapperne / funktioner.

Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause () (*1)
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage ()
  • Tryk på knappen /. (*2)

  • Tryk på knappen /, og hold den nede. (*3)

Gå til forrige scene (*4) eller kapitel ()/gå til næste scene (*4) eller kapitel ()
Tryk på knappen (forrige)/ (næste).
Spol lidt fremad/spol lidt tilbage
Tryk på knappen / under pause.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.

(*1) Under pause: Hvis din "WALKMAN" ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
(*2) Hastigheden til spoling fremad skifter gennem 3 niveauer, når der trykkes flere gange på ( (×10), (×30), (×100)). Hastigheden til spoling tilbage skifter også gennem 3 niveauer, når der trykkes på ( (×10), (×30), (×100)). Tryk på knappen for at afslutte funktionen og genoptage normal afspilning.
(*3) Du kan også ændre hastigheden til spoling fremad/tilbage under pause, men hastigheden varierer afhængigt af videoens længde.
(*4) Hvis der ikke er noget kapitel i videoen, springer afspilningspositionen tilbage/frem med et interval på 5 minutter.
Lignende emner