Gennemse scener [Scene Scroll]

Du kan få vist miniaturebilleder som en guide, så du kan vælge den scene eller det kapitel, som skal afspilles.
  1. Gå til videoafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.

  1. Vælg [Scene Scroll].

  1. Tryk på knapperne / for at rulle gennem billederne.

  1. Indstilling af sceneinterval

Du kan indstille intervallet af scener, som vises som miniaturebilleder.
Tryk på knapperne / for at vælge det ønskede interval blandt [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min], [5 Min] eller [Chapter]. ([Chapter] vises, når en video har kapitler.)
  1. Vælg det ønskede billede, og tryk så på knappen for at afspille.

Sådan annulleres funktionen gennemse

Tryk på knappen BACK/HOME.