Sletning af videoer


Du kan slette videoer fra din "WALKMAN".

Sådan slettes videoen, som aktuelt afspilles

  1. På videoafspilningsskærmen trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Delete Video] [Yes].

Sådan slettes videoer ved at vælge dem i en liste

  1. På videolisteskærmen trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Select a Video to Delete].

  1. Vælg en video, som du vil slette [Yes].

  1. Gentag trin 3 for at slette andre videoer, hvis du vil.

  1. Tryk på knappen BACK/HOME for at vende tilbage til skærmen med videolisten.