Brug af videoindstillingsmenu


Du kan åbne videoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF på videolisten eller på videoafspilningsskærmen. Tryk derefter på knapperne / for at skifte til indstillingsmenuen. Flere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på [Detaljer].
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen åbnes fra. Flere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne sider.

Indstillinger, der vises på skærmen med videolisten

Indstillinger, der vises på videoafspilningsskærmen