Afspilning af podcast [Podcasts]

Hvis du vil afspille en episode, skal du vælge [Podcasts] i menuen Home
  1. Menuen Home: Vælg [Podcasts] den ønskede podcast den ønskede episode.

Bemærkning
  • Du kan ikke afspille podcastepisoder kontinuerligt.

  • Indstillingen [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] eller [Dynamic Normalizer] anvendes ikke, mens der afspilles videopodcast.

Tip
  • Hvis [Podcast Language Study] er indstillet til [On], kan du bruge funktionen [Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning på lydafspilningsskærmen for podcast [Detaljer]. Indstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også afspilningshastigheden for lydpodcast [Detaljer].

Lignende emner