Gennemse og brug podcastskærmen


Lydafspilningsskærm for podcast

 1. Område med oplysninger

 1. Forløbet spilletid (*1)

 1. Samlet spilletid (*1)

 1. Afspilningsstatus (*1)

 1. Episodenavn

 1. Navn på kunstner

 1. Podcastnavn

(*1) Disse elementer forsvinder efter noget tid.

Funktioner på lydafspilningsskærmen for podcast


Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause () (*1)
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage ()
Tryk på knappen /, og hold den nede.
Find starten på episoden (*2)
Tryk på knappen /.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.

(*1) Under pause: Hvis din "WALKMAN" ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
(*2) Begge knapperne / finder starten af episoden. For at afspille næste episode trykkes på knappen BACK/HOME, og episodelisten vises, så den ønskede episode kan vælges.

Videoafspilningsskærm for podcast

 1. Område med oplysninger

 1. Samlet spilletid

 1. Afspilningsstatus

 1. Forløbet spilletid

Disse indikationer forsvinder efter noget tid.

Funktioner på videoafspilningsskærmen for podcast

Mens din "WALKMAN" afspiller en video i landskabsretning, bytter knapperne / og knapperne / funktioner.

Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause () (*1)
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage () (*2) (*3)
 • Tryk på knappen /. (*4)

 • Tryk på knappen /, og hold den nede. (*5)

Gå til forrige scene (*6) ()/gå til næste scene (*6) ()
Tryk på knappen (forrige)/ (næste).
Spol lidt tilbage/spol lidt frem
Tryk på knappen / under pause.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.

(*1) Under pause: Hvis din "WALKMAN" ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
(*2) Hvis du spoler hurtigt frem til slutningen af episoden, sættes afspilningen på pause. Hvis du spoler hurtigt tilbage til starten af en episode under afspilning, starter afspilning igen automatisk. Hvis du spoler hurtigt tilbage til starten af en episode under pause, bliver afspilningen i pausetilstand.
(*3) Disse knapper fungerer muligvis ikke som beskrevet ovenfor afhængigt af episoden.
(*4) Hastigheden til spoling fremad skifter gennem 3 niveauer, når der trykkes flere gange på ( (×10), (×30), (×100)). Hastigheden til spoling tilbage skifter også gennem 3 niveauer, når der trykkes på ( (×10), (×30), (×100)). Tryk på knappen for at afslutte funktionen og genoptage normal afspilning.
(*5) Du kan også ændre hastigheden til spoling fremad/tilbage under pause, men hastigheden varierer afhængigt af videoens længde.
(*6) Hvis der ikke er noget kapitel i videoen, springer afspilningspositionen med et interval på 5 minutter.
Lignende emner