Visning af fotos [Photos]

Hvis du vil have vist fotos, skal du vælge [Photos] i menuen Home.
  1. Menuen Home: Vælg [Photos].

  1. Vælg den ønskede søgemetode, vælg elementer, indtil en fotoliste vises, og vælg derefter et foto.

  • Tryk på knapperne / for at åbne det forrige eller næste foto.

Tip
  • Afspilningen af musiknumre fortsætter, selvom du søger efter fotos på listen over fotomapper eller på fotolisterne, eller selvom du har åbnet fotoafspilningsskærmen.

Bemærkning
  • Hvis størrelsen på et foto er for stor, eller hvis fotofilen er beskadiget, vises , og fotoet kan ikke vises.

Lignende emner