Sletning af fotos


Du kan slette fotos fra din "WALKMAN".

Sådan slettes fotoet, som aktuelt vises

  1. Gå til fotoafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at åbne indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Delete Photo] [Yes].

Sådan slettes fotos ved at vælge dem i en liste

  1. Gå til skærmen med fotolisten, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at åbne indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Select a Photo to Delete].

  1. Vælg et foto, som du vil slette [Yes].

  1. Gentag trin 3 for at slette andre fotos, hvis du vil.

  1. Tryk på knappen BACK/HOME for at vende tilbage til skærmen med fotolisten.