Automatisk tuning af radiostationer [Auto Preset]

Du kan gemme (op til 30) radiostationer i området automatisk ved at vælge [Auto Preset].
  1. Gå til skærmen [FM Radio], og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.

  1. Vælg [Auto Preset] [Yes].

Radiostationerne gemmes i deres frekvensrækkefølge (lav til høj).
Tip
  • Hvis din "WALKMAN" modtager for mange uønskede radiostationer på grund af for høj følsomhed, skal du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] til [Low] [Detaljer].

Bemærkning
  • Hvis alarmen udløses under [Auto Preset], annulleres betjeningen.