Manuel tuning af radiostationer [Save to Preset]

Du kan manuelt gemme (op til 30) stationer.
  1. Gå til skærmen [FM Radio], og vælg den ønskede frekvens.

  1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Save to Preset].

Bemærkning
  • Kanalerne gemmes i rækkefølgen fra den laveste til den højeste frekvens.