Sletning af gemte radiostationer [Delete from Preset]

  1. Gå til skærmen [FM Radio], og vælg den gemte station, der skal slettes.

  1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

  1. Vælg [Delete from Preset].