Høre lyd via en Bluetooth-lydenhed

Du kan høre lyd på en Bluetooth-lydenhed, som er sluttet til din "WALKMAN" via Bluetooth-forbindelsen.
Bemærkning
 • Før du kan høre lyd på en Bluetooth-lydenhed, skal du parre den med din "WALKMAN" [Detaljer].

 • Kontroller, at Bluetooth-lydenheden understøtter de samme profiler, som din "WALKMAN" gør [Detaljer].

 • Mens din "WALKMAN" opretholder Bluetooth-forbindelsen, kan du ikke høre lyd fra kabeltilsluttede hovedtelefoner eller tilbehør, som er sluttet til WM-PORT-stikket.

 • Mens din "WALKMAN" opretholder Bluetooth-forbindelsen, er FM-radio ikke tilgængelig. Brug kabeltilsluttede hovedtelefoner for at høre FM-radio.

 1. Menuen Home: Vælg [Bluetooth] [Connect to Audio Device].

 • Hvis der ikke er registreret nogen Bluetooth-lydenheder, skal du trykke på knappen OPTION/PWR OFF for at åbne indstillingsmenuen og derefter vælge [Search for a Device]. Prøv at søge igen, vælg [Search Again].

 1. Vælg den ønskede enhed.

 • Skærmen, som informerer om oprettelsesprocessen, vises. Din "WALKMAN" angiver også forbindelsens status med Bluetooth-indikatoren [Detaljer].

 • Når Bluetooth-forbindelsen er oprettet, vises .

 1. Afspil lyden på din "WALKMAN".

 • Hvis afspilning ikke starter, når du betjener Bluetooth-lydenheden, skal du vælge en lydfil, som du kan afspille på din "WALKMAN".

Tip
 • Mens din "WALKMAN" opretholder Bluetooth-forbindelsen uden at afspille lyd, bliver Bluetooth-indikatoren ved med at blinke langsomt og kontinuerligt. Din "WALKMAN" bibeholder denne status i ca. en dag. Hvor længe din "WALKMAN" kan bibeholde denne status varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.

 • Din "WALKMAN" kan automatisk skifte til standby, når den tændes, for at oprette en Bluetooth-forbindelse med en Bluetooth-lydenhed [Detaljer].

 • Hvis du afslutter Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-lydenheden, skifter din "WALKMAN" til standbystatus for at oprette forbindelse. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for 5 minutter, slukker Bluetooth-funktionen automatisk.

 • Følgende trådløse funktioner er tilgængelige fra Bluetooth-lydenheden:

 • Afspil/pause.

 • Spol fremad/spol tilbage.

 • Spring til starten af næste musiknummer.

 • Spring til musiknummeret, som aktuelt afspilles.

 • Du kan trådløst styre lydstyrken på bestemte enheder ved at bruge VOL +/- knappen på din "WALKMAN".

 • Hvis de samme navne for en enhed vises, skal du kontrollere BD-adressen for den ønskede enhed. For detaljer om BD-adressen for Bluetooth-lydenheden henvises til de forskellige vejledninger.

Bemærkning
 • Lydudfald kan forekomme afhængigt af omgivelserne eller indstillingerne. De kan reduceres på følgende måder.

 • Sluk din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden.

 • Indstil [Wireless Playback Quality] til [Prioritize Connection] [Detaljer].

 • Indstil [DPC (Speed Control)] til [Off] [Detaljer] og [Karaoke/Language Study] til [Off] [Detaljer].

Inkompatible funktioner med Bluetooth-funktionen


Betjening eller funktion
Status
Tilslutning af tilbehør, som kræver strøm (*1)
Din "WALKMAN" accepterer opladning og opretholder Bluetooth-kommunikation.
USB-forbindelse (*1)
Din "WALKMAN" reagerer på USB-forbindelsen og stopper Bluetooth-kommunikation.
Brug af kabeltilsluttede hovedtelefoner
Din "WALKMAN" sender ikke lyd ved Bluetooth-kommunikation.
Biplyd
Din "WALKMAN" sender ikke biplyde ved Bluetooth-kommunikation.

(*1) Tilbehør, som er sluttet til din "WALKMAN" gennem WM-PORT-stikket.