Afslutte Bluetooth-lydforbindelsen [Disconnect Audio Device]

Du kan afslutte Bluetooth-lydforbindelsen. Når Bluetooth-lydforbindelsen afsluttes, slukker Bluetooth-funktionen.
  1. Menuen Home: Vælg [Bluetooth] [Disconnect Audio Device].

Bemærkning
  • I følgende tilfælde slukker Bluetooth-funktionen også.

  • Når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF, og den holdes nede.

  • Når batteriet på din "WALKMAN" er tømt.

  • Når du slukker din "WALKMAN".

  • Når du slutter din "WALKMAN" til en computer.