Sende en fil

Du kan sende en fil, som er gemt på din "WALKMAN", til en anden enhed via Bluetooth-forbindelsen.
 1. Sæt Bluetooth-enheden på standby for at modtage en fil.

 • For detaljer om at modtage en fil henvises til de forskellige vejledninger.

 1. Fra afspilningsskærmen for et musiknummer, en video, en podcastepisode eller et foto trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at åbne indstillingsmenuen.

 1. Vælg [Send File].

 • Når du sender en fil, åbnes en advarselsmeddelelse om ophavsret. Følg instruktionerne på skærmen.

 1. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at åbne indstillingsmenuen, og vælg derefter [Search for a Device].

 • Når skærmen til indtastning af adgangsnøgle (*1) vises, skal du trykke på knapperne / for at vælge tal og trykke på knapperne / for at flytte cursoren. Når du har indtastet adgangsnøglen, skal du trykke på knappen for at bekræfte.

(*1) "Adgangsnøgle" kaldes også "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "kodeord". For detaljer om indtastning af adgangsnøglen for Bluetooth-lydenheden henvises til de forskellige vejledninger.
 1. Vælg den ønskede enhed.

 • Skærmen, som informerer om oprettelsesprocessen, vises. Din "WALKMAN" angiver også forbindelsens status med Bluetooth-indikatoren [Detaljer].

Tip
 • Hvis du vil sende til en Bluetooth-enhed, som du allerede har sendt en fil til, skal du gå til trin 4.

Bemærkning
 • Din "WALKMAN" kan ikke sende filer, som bruger DRM-teknologi ("WM-DRM") til Windows Media.

 • En fil, som aktuelt afspilles, stoppes, mens filen sendes.

 • Du kan ikke sende LRC-filer eller et miniaturebillede for en videofil.

 • Du kan muligvis ikke sende omslaget for et musiknummer.

 • Når din "WALKMAN" sender en fil til Bluetooth-enheden, stopper afspilningen.

 • Det kan være forbudt at overføre indhold uden opretshaverens tilladelse til andet end personlig/privat brug under den gældende lov om ophavsret.