Modtage en fil

Din "WALKMAN" kan modtage filer fra en Bluetooth-enhed via Bluetooth-forbindelsen.
 1. Menuen Home: Vælg [Bluetooth] [Receive File].

 1. Sæt Bluetooth-enheden på standby for at sende en fil.

 • For detaljer om at sende en fil henvises til de forskellige vejledninger.

 1. Send en fil fra en Bluetooth-enhed til din "WALKMAN".

 1. Tryk på knappen BACK/HOME, når en fil er modtaget.

 • Din "WALKMAN" er ikke længere i standby.

Tip
 • Filer, som modtages, placeres i mappen [RECEIVED] på din "WALKMAN".

 • Hvis der modtages filer med samme navn, tilføjes et filnummer mellem filnavnet og filendelsen.

 • På skærmen til modtagelse af filer vises en alfanumerisk kode under modelnavnet. Denne kode er specifik for din "WALKMAN" og betyder, at den kan identificeres af Bluetooth-enheder.

Bemærkning
 • Når din "WALKMAN" modtager en fil, stopper afspilningen.

 • Den maksimale filstørrelse, der kan modtages, er 4 GB.