Kontroller oplysningerne om Bluetooth-lydenheder [Device Information]

Du kan kontrollere oplysninger om den tilsluttede Bluetooth-lydenhed, f.eks. enhedens navn, enhedens adresse og understøttede profiler.
  1. Menuen Home: Vælg [Bluetooth] [Manage Added Devices] den ønskede enhed.

  • Bluetooth-lydenheden, som du har registreret til din "WALKMAN", vises. Oplysningerne, som vises, varierer afhængigt af Bluetooth-lydenheden.

  • Bluetooth-hovedtelefonerne registreres som standard (kun NWZ-S763BT/S764BT).