Om Bluetooth-indikatoren

Du kan kontrollere Bluetooth-statussen med Bluetooth-indikatoren på din "WALKMAN" [Detaljer].

Bluetooth-indikator
Status
Slukket
 • Bluetooth-funktionen er slukket

Blinker hurtigt
 • Søger efter en Bluetooth-lydenhed

 • Modtager eller sender en fil

Blinker kontinuerligt
 • Adgangskoden indtastes

 • Kontrollerer tilgængelige profilnumre

 • Kontrollerer Bluetooth-lydenheden, som skal tilsluttes

 • Opretter Bluetooth-forbindelse

 • Opretholder Bluetooth-forbindelse

 • Afslutter Bluetooth-forbindelse

 • Annuller at modtage eller sende en fil

 • Annuller at søge efter en Bluetooth-lydenhed

 • Venter på at modtage en fil

Blinker langsomt og kontinuerligt
 • Efter søgning efter en Bluetooth-lydenhed

 • Vedligeholder Bluetooth-forbindelsen, når din "WALKMAN" stopper med at afspille lyd eller skifter til standby

Blinker kontinuerligt i svagt lys
 • Afspiller lyd gennem Bluetooth-kommunikation

Blinker to gange
 • Bluetooth-funktion tændes

 • Bluetooth-forbindelse oprettes

Blinker en gang
 • Bluetooth-funktionen slukker


Tip
 • Mens din "WALKMAN" vedligeholder Bluetooth-forbindelsen uden at afspille lyd, bliver Bluetooth-indikatoren ved med at blinke langsomt og kontinuerligt. Din "WALKMAN" bibeholder denne status i ca. en dag. Hvor længe din "WALKMAN" kan bibeholde denne status varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.