Foranstaltninger vedrørende Bluetooth-kommunikation

 • Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for et område på ca. 10 meter. Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan variere afhængigt af forhindringer (person, metal, væg osv.) eller de elektromagnetiske omgivelser.

 • Bluetooth-antennen er indbygget i din "WALKMAN" [Detaljer]. Bluetooth-kommunikationens følsomhed forbedres ved at dreje den indbyggede Bluetooth-antenne mod den tilsluttede Bluetooth-lydenhed. Kommunikationsafstanden reduceres, hvis der er forhindringer mellem den tilsluttede enhed og din "WALKMAN".

 • Følgende forhold kan medføre støj, lydudfald eller ændring i afspilningshastigheden.

 • Ved brug inden i en metaltaske.

 • Ved brug inden i en rygsæk eller skuldertaske.

 • En enhed, som bruger frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs LAN-enhed, trådløs telefon eller mikrobølgeovn, bruges i nærheden af din "WALKMAN" eller enheden.

 • Da Bluetooth-lydenheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruger den samme frekvens, kan der opstå forstyrrelser på grund af mikrobølger, hvilket medfører en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller svag forbindelse, hvis Bluetooth-kommunikationen udføres i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.

 • Udfør Bluetooth-kommunikationen mindst 10 meter væk fra den trådløse LAN-enhed.

 • Installer din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden så tæt på hinanden som muligt.

 • Hvis du udfører Bluetooth-kommunikationen inden for ca. 10 meter fra en trådløs LAN-enhed, skal du først slukke den trådløse LAN-enhed.

 • På grund af den trådløse Bluetooth-teknologis egenskaber vil lyden, som afspilles på Bluetooth-lydenheden, være lidt forsinket i forhold til lyden, som afspilles på din "WALKMAN".

 • Mikrobølger, som udsendes fra en Bluetooth-lydenhed, kan påvirke betjeningen af elektroniske medicinalenheder. Sluk din "WALKMAN" og andre Bluetooth-lydenheder følgende steder, da det kan medføre ulykker.

 • Hvor der er brændbar gas, i et hospital, tog, fly eller på en tankstation.

 • I nærheden af automatiske døre eller en brandalarm.

 • Din "WALKMAN" understøtter sikkerhedsegenskaber, som stemmer overens med Bluetooth-standarden for at give en sikker forbindelse, når den trådløse Bluetooth-teknologi bruges, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig, når du kommunikerer ved hjælp af den trådløse Bluetooth-teknologi.

 • Vi påtager os ikke noget ansvar for oplysninger, som slipper ud under Bluetooth-kommunikation.

 • Forbindelse med alle Bluetooth-lydenheder garanteres ikke.

 • Der kræves en enhed med Bluetooth-funktion for at leve op til Bluetooth-standarden, som er specificeret af Bluetooth SIG, og for at blive autentificeret.

 • Selvom den tilsluttede enhed stemmer overens med Bluetooth-standarden ovenfor, kan nogle enheder muligvis ikke tilsluttes, eller de fungerer ikke korrekt afhængigt af enhedens egenskaber eller specifikationer.

 • Afhængigt af enheden, som skal tilsluttes, kan kommunikationen tage noget tid.