Brug af Bluetooth-indstillingsmenu


Du kan åbne en indstillingsmenu for Bluetooth ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF på skærmen Bluetooth. Flere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på [Detaljer].
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingerne åbnes fra. Flere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne sider.

Indstillinger, der vises på skærmen [Connect to Audio Device]

Indstillinger, som vises på skærmen, når den ønskede Bluetooth-enhed ikke vises

Indstillinger, der vises på skærmen [Manage Added Devices]