Brug af sleeptimer

Du kan angive, hvor lang tid der skal gå, før din "WALKMAN" automatisk skifter til standby, og skærmen slukker (sleeptimer).
  1. Indstil sleeptimer [Detaljer].