Indstilling af afspilningstilstand [Play Mode]

Din "WALKMAN" indeholder en række forskellige afspilningstilstande, herunder vilkårlig afspilning og gentag afspilning.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Music Settings] [Play Mode] den ønskede type afspilningstilstand.


Type - ikon
Beskrivelse
[Normal] - intet ikon
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i den rækkefølge, som musiknumrene har på listen.
[Repeat] -
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i den rækkefølge, som musiknumrene har på listen, og gentages.
[Shuffle] - (*1)
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i vilkårlig rækkefølge.
[Shuffle&Repeat] -
(*1)
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i vilkårlig rækkefølge og gentages.
[Repeat 1 Song] -
Afspilningen af det aktuelle musiknummer eller det musiknummer, der er valgt på listen over musiknumre, gentages.

(*1) Hvis [Play Mode] er indstillet til [Shuffle] eller [Shuffle&Repeat] og [Playback Range] er indstillet til [All Range], afspiller din "WALKMAN" ikke alle musiknumre i vilkårlig rækkefølge med det samme. Din "WALKMAN" vil i stedet for vælge kunstner, album osv. en efter en og afspille deres musiknumre i vilkårlig rækkefølge. [All Songs] og bogmærkelister er dog undtagelser. Hvis du starter fra [All Songs], afspiller din "WALKMAN" alle musiknumre i vilkårlig rækkefølge med det samme. Hvis du starter fra en bogmærkeliste, afspilles kun den valgte bogmærkeliste, og de andre afspilles ikke.